Památky

Památková péče, restaurátorství, muzea, galerie, expozice, výzkum, vzdělávací programy.

Díky dlouholeté muzejní praxi a zkušenostem v oblasti konzervátorské i restaurátorské praxe nabízím i tyto služby.

 • Výroba replik 

Replikace je proces, při kterém je vytvořen předmět na základě originální předlohy a referencí. Předmět by měl být ve stavu a podobě v době jeho užívání, tak aby si případný divák mohl udělat představu o jeho tehdejší podobě.

Replikace předmětů se nejčastěji úžívá v muzejnictví a to zpravidla u archeologických exponátů, jejichž originály jsou často ve fragmentálním stavu.

 • Výroba kopií

K výrobě kopie se přistoupí v případě, je li třeba přesný duplikát konkrétního předmětu v současném stavu a podobě. Často se jedná o předměty vzácné jimž by expozice mohla uškodit. Kopie samozřejmě nepodléhá restikcím expozice a je tedy možné jí využít např jako haptickou pomůcku atp.

 • Digitalizace, fotometrie, vizualizace

V souvislosti s výrobou replik, kopií , renovaci či restaurování předmětů, využívám veškerou dostupnou moderní technologii. Na základě zkušeností s památkovou péčí a muzejní praxí, vím že detailní dokumentace či vizualizace je nejšetrnější a nejlepší metodou pro:

 1. dokumentaci stávajícího stavu předmětu
 2. vizualizaci případných úprav či změn před samotnou realizací
 3. vizualizaci pro digitální prezentaci

Veškerá data pořízená v souvislosti s digitalizací, lze použít jak k samotné prezentaci, tak k případné rekonstrukci originálu v budoucnu, při případném poškození. Dále je touto cestou možné digitalizovat stavby či místa, nálezové okolnosti atp.

 • digitalizace langobardské puklice štítu 
 • digitalizace nálezových okolností -výdřeva studny 
 • digitalizace sbírkového muzejního předmětu- máslenka

 

 • 3D tisk , galvanoplastika

K výrobě kopií či replik používám jak klasické metody (umělecké kovářství, rytectví, kovolitectví, truhlářství), tak metody moderní jako je například galvanoplastika, rapid prototyping a 3D tisk.

Vždy záleží na konkrétním předmětu, zadání a preferencích.

 • Modely, diorama, miniatury

V neposlední řadě se zabývám též klasickou tvorbou a malbou modelů, miniatur a dioramat k tématům dle potřeby.