Mokume
Mokume Gane

Celý název techniky zní-Mokume Gane, přeložený z japonštiny znamená „kov se vzorem dřeva“. Tento popis v podstatě vystihuje finální estetický výraz materiálu. Mokume Gane připomíná damaškovou ocel a také výrobní postupy jsou si podobné. Na rozdíl od damašku se nezpracovává ocel, ale jiné kovy, nejčastěji měď a stříbro. Je ale možné takto zpracovávat i ušlechtilé kovy zlato apod.
Vznik mokume lze datovat do 17. století v Japonsku. Využívá se k různým zdobným účelům: šperky, doplňky, výzdoba mečů a nožů.
Základem mokume gane je vrstvení různých kovů, které vytvoří barevný kontrast.

Barevná rozmanitost tvarů a vzorů vzniká vhodným použitím kovů a slitin, ale také leptáním, rytím a leštěním. Možnosti jsou neomezené, záleží jen na tvůrčích schopnostech i fantazii.

 

Jednoduchý paket Ag-Cu

paket jednoduchého mokume Ag-Cu