Kovářství
Umělecké Kovářství

Z řemesel naší doby žádné nemůže se vykázati tak úctyhodným stářím, jako v každém národě vzdělaném vážené řemeslo kovářské. Z něho během časů vzalo svůj původ velké množství rozličných odvětví řemesel v kovu pracujících, zejména strojnictví, klempířství, kotlářství, nožířství, mečířství, puškařství a jiných více.

Jest mnohem staršího data, než do nedávna se uvádělo a zajisté tak staré, jako dobývání a používání železa samotného. Již v bibli ve starém zákoně činí se zmínka o Tubalkainovi, synu Lamecha Zilly ze šestého pokolení Kainova, o kterém se praví, že byl "mistrem všelikých rud železa". Rovněž Homér ve svých nesmrtelných dílech zmiňuje se o umění kovářském. A Hephaistos, bůh ohně v bájesloví Řekův a Římanův, byl vládcem Kyklopů, kteří bohům na Olympu kovali zbraně a Zevovi blesky.

Zámečnictví, Miloslav Oehm, V Praze r.1901